siat.cas.cn  
联系我们
 
您当前所在位置:首页 > 研究生教育 > 联系我们
联系我们  
 

 联系地址:深圳市南山区西丽大学城学苑大道1068号(邮编:518055)中科院深圳先进技术研究院人教处研究生办 

 

姓名 

职务 

电话 

工作分工 

邮箱 

杨帆 

人教处副处长 

86392074 

全面负责先进院教育工作 

yangfan@siat.ac.cn 

陈润 

研究生办主任 

86392096 

协管教育工作,主要负责奖助学金、学生管理等 

run.chen@siat.ac.cn 

         

赵媞 

主管 

86392089 

教务、培养环节管理、导师管理等 

ti.zhao@siat.ac.cn 

     

 

 

徐诗 

主管 

86392563 

学籍、毕业学位、就业派遣、校友会等

Shi.xu@siat.ac.cn 

         
         
           

  

 深圳先进技术研究院地图