siat.cas.cn  
多媒体集成技术研究中心
 
您当前所在位置:首页 > 机构设置 > 科研部门 > 集成所 > 研究单元 > 多媒体集成技术研究中心
中心团队 研究方向 科研成果 新闻动态 信息发布 相关链接

 

  多媒体集成技术研究中心 

  

  

   中国科学院深圳先进技术研究院多媒体集成技术研究中心成立于2009,主要致力于计算机视觉、图像处理、模式识别、语音处理、机器学习等领域的研究和开发。中心由计算机视觉领域世界知名专家汤晓鸥教授担任主任。中心成员先后主持国家自然科学基金十项,承担省市级各类科研项目四十余项。2011年,汤晓鸥教授为带头人的广东省引进创新团队成功获批,中心还牵头组建了深圳市机器视觉与模式识别重点实验室。 

  自成立以来,中心成员在相关领域顶尖国际期刊和会议如IEEE T-PAMI, IEEE T-IP, IEEE-TSP, CVPR,ACM-MM等发表了一系列高水平论文。 

      中心团队:

                                              

  汤晓鸥教授                             乔宇研究员

             中心主任                     中心执行主任         

 

 

                                                  

               李志锋                             陈世峰                          黄韡林

                 研究员                           副研究员                       助理研究员

 

                                    

              李英                             邹静

                            工程师                          中心助理               

  

  客座专家学者:

 

                                                           

          刘健庄                           王晓刚                              林达华

           客座研究员                        客座研究员                         客座研究员    

                                                 

     吕健勤                           欧阳万里                           罗平

       访问学者                          访问学者                         访问学者