siat.cas.cn  
人员职责分工
 
您当前所在位置:首页 > 机构设置 > 职能部门 > 公共事务与财务资产处 > 人员职责分工
人员职责分工  
 

 部门负责人


 文秘办       >>办事指南

 

 运行管理办    >>办事指南

 

 基建办       >>办事指南

 

 党群监审室       >>办事指南

 

 

 效能室       >>办事指南

 

 综合室       >>办事指南

 

 核算室       >>办事指南

 

 项目管理室       >>办事指南

 

 资产室       >>办事指南